He Tūranga Kaitiaki / Executive Roles

arrow_downward

He Tūranga Kaitiaki

Kei roto i a koe te kohara, te kaikā, te tōngakingaki me te hautūtanga ki te waihanga tahi, ki te ārahi hoki i te whakakitenga mō CORE Education, Tātai Aho Rau haere ake nei?

E kimi ana a CORE i ētahi tāngata tokotoru hei whakakī i ētahi tūranga Kaitiaki e toru. Mā te mahi tahi o tēnei tokotoru a CORE e tō ki tua o āpōpō.

He whai wāhitanga angitu tēnei e kitea ai te āhei o te tangata ki te ārahi tahi me te Māori, te mahi i roto i tētahi tauira ārahi auaha, anamata hoki, waihoki, te whakaaweawe pai i te oranga o ngā whakapaparanga haere ake nei o ngā tāngata o Aotearoa mā te nonoi tonu i ngā roherohenga o te mātauranga.

 

Mō Mātou

Tīmataria ai a CORE Education i te tau 2003 hei kamupene ohaoha, mahi aroha e whakarato ana i ngā tū ratonga tūmatanui ki te ao mātauranga o Aotearoa. I ēnei rangi nei ko CORE tētahi e noho taumata ā-ao ana i roto i āna mahi ngaiotanga me āna mahi whakawhanake umanga, ka mutu, e kohara nui ana ki te nonoi i ngā roherohenga o te mātauranga ki tua. E whakaratoa ana e CORE tētahi kohinga ratonga mātauranga auaha, whakamana, whakahou hoki ki āna kiritaki hei whakatau, hei taunaki hoki i aua kiritaki ki te whakahohe me te whakamana i te ako kia kounga, kia pai ai hoki te whakatinanatanga o ngā hiahia. E waihangatia ana e mātou tētahi āpōpō kounga mā te whakahou i te mātauranga o nāianei rangi.

Puta noa i Aotearoa ngā kaimahi o CORE e mahi ana. Ko tōna tari matua kei Ōtautahi, ā, kei Te Whanganui-e-Tara me Tāmakimakaurau ōna tari hāpai.

 

Ō Mātou Uara

 • Manaakitanga

 • Whanaungatanga

 • Wairuatanga

 • Kaitiakitanga

 • Hūmārietanga

Ko Tātai Aho Rau tērā ka noho ki te ngākau o ngā mahi a CORE. E hāngai ana ngā kupu ki te rarangatanga, te papanga me te paiheretanga o te harakeke kia rīrā te hanga.

 

Ā Mātou Tūranga Kaitiaki

E toru ngā tūranga o te Rōpū Kaitiaki haere ake nei:

Kaiwhakatūturu Whakapātanga me te Taura Here Tangata;
Kaiārahi Whakahou me te Umanga; me te
Kaiwhakawhanake Auahatanga me te Umanga.

He auaha, he tāuteute te tauira ārahi o CORE, ā, kei ngā Kaitiaki tokotoru te takohanga ki te manaaki, ki te whakawhanake hoki i te umanga.  He haepapa e piri ana ki tēnā, ki tēnā Kaitiaki e ai ki tōna tūranga, ā, he haepapa matua anō hoki ka kawea e rātou tokotoru. Koinei e whai ake nei:

 • Te whakararau me te whakatinana i ngā atikara o Te Tiriti o Waitangi mā te whakaatu i te ū ki te rangapūtanga me te ārahi whaikiko hoki i te rangapūtanga me te Māori

 • Te Ārahi ā-Rautaki

 • Te Tangata me te Ahurea

Ka noho ko te Poari hei rangatira mā ngā Kaitiaki, ā, ko tētahi o te kāhui kaitiaki ka noho hei takawaenga matua i ngā wā katoa.

 

Kaitiaki / Executive Roles

Do you have the passion, enthusiasm, commitment and leadership to co-create and lead a vision for the next generation of CORE Education?

CORE is recruiting for three Kaitiaki / Executive roles.  Working together, this group will take CORE into the future.

This is an exciting opportunity to show true leadership in partnership with Māori, to work in an innovative, forward-thinking distributed model of leadership, and to positively impact the lives of future generations of New Zealanders by continuing to push the boundaries of education.

 

About Us

CORE Education began in 2003 as a charitable, not-for-profit company providing public good services for the education sector in New Zealand.  Today, CORE is a world-class, professional learning and development organisation, passionate about pushing the boundaries of educational possibility.  CORE offers a suite of innovative, empowering, and transformational education services for our clients providing the necessary solutions and support that enable and empower excellent learning - to make sure the possibilities become probable.  We are building an excellent tomorrow, by helping transform education today.

CORE operates across New Zealand, with its headquarters in Christchurch and offices in Wellington and Auckland.

 

Our Values

 • Manaakitanga

 • Whanaungatanga

 • Wairuatanga

 • Kaitiakitanga

 • Hūmārietanga

Tātai Aho Rau lies at the heart of CORE’s practice.  The words relate to the weaving, layering and binding of harakeke to create strength.

 

Our Kaitiaki / Executive Roles

The future Kaitiaki Team will consist of three positions:

Communicator & Relationship Builder;
Change Driver & Business Guardian; and
Innovator & Business Developer.

CORE has an innovative, distributed leadership model, with three Kaitiaki collectively responsible for the guardianship and growth of the organisation. All three Kaitiaki will have specific responsibilities related to their role titles, and share key responsibilities including:

 • Embedding and enacting the Treaty Articles by demonstrating commitment to partnership and the ability to effectively lead partnership with Māori

 • Strategic Leadership

 • People and Culture

The Kaitiaki report directly to the Board, with one member of the team being primary liaison at any given time.

 

Te Ara Tono / How To Apply

To view information on How to Apply, the Role Profiles and Advertisement for our Kaitiaki / Executive roles, please click on the below links:

For all enquires, please contact Andrea Bankier (Sheffield) on +64 3 353 4365.

Closing Date: Sunday, 30 July 2017.  Emails will be electronically acknowledged and further correspondence may be by email.